WISE Savings Account

06 May 2024

Please be informed that the interest rates for WISE Savings Account (WISE) will be revised with effect from 6 May 2024.

Click here for the latest interest rates.


Akaun Simpanan WISE

Dimaklumkan bahawa kadar faedah bagi Akaun Simpanan WISE akan disemak semula bermula pada 6 Mei 2024.

Klik sini untuk kadar faedah terkini.