WISE Savings Account

22 February 2024

Please be informed that the interest rates for WISE Savings Account (WISE) will be revised with effect from 22 February 2024.

Click here for the latest interest rates.

 


Akaun Simpanan WISE

Dimaklumkan bahawa kadar faedah bagi Akaun Simpanan WISE akan disemak semula bermula pada 22 Februari 2024.

Klik sini  untuk kadar faedah terkini.